SKAPANDE SKOLA PROJEKT

Vi kan göra skapande skola projekt med samtliga föreställningar för barn och unga. Vi utvecklar gärna ett speciellt projekt tillsammans med en skola eller klass utifrån resurser och önskemål.  Vi erbjuder också färdiga paket som består av  föreställning samt verkstäder med fokus på elevernas eget skapande baserade på föreställningens tema anpassat till elevernas ålder. Eleverna får prova givna övningar, skapa och utveckla egna rörelser och fraser på temat, eventuellt arbeta fram avsnitt till en egen föreställning eller ett avsnitt som kan ingå i vår föreställning.

Några exempel:

Under Konstruktion. för grundskola 6-14 år samt hela grundsärskolan. Skapande skola projektet består av föreställningen UNDER KONSTRUKTION och valfritt antal verkstäder. En eller flera verkstäder som uppföljning och vidareutveckling av normkreativa dansföreställningen Under Konstruktion. Tillsammans med eleverna provar o leker vi med material från föreställningen. Vi provar annorlunda och nya sätt att förhålla oss till rörelser och vardagliga ting. Vi jämför vanliga sätt att göra någonting på med ovanliga, och funderar över skillnader och likheter. Som längre projekt kan elevernas danser fogas in i den professionella föreställningen eller bli elevernas egen föreställning.
Livslinjer Vi kan göra skapande skola projekt med föreställning och enstaka verkstäder med eget skapande men också längre projekt som syftar till att eleverna medverkar i föreställningen. Livslinjer hade premiär på Dunkers Kulturhus som avslutning på ett längre skapande skola projekt med elever och seniorer som tillsammans med de fyra professionella dansarna framförde 9 föreställningar. Olika varianter på detta kan göras; hela föreställningen eller att vi arbetar med ett avsnitt för vilket eleverna utforskar och skapar sitt eget rörelsematerial.

Astro1.0 för 10 -18 år och KOMET för 3-9 år: Vi arbetar med rörelser och upplevelser som präglas av tyngd och viktlöshet samt provar matematiska begrepp på kropp och rörelser; 1,2,3,4 …. , upphöjt till, genom, i kvadrat, sannolikt… hur kan det uttryckas och se ut?  Ett problem löses successivt, en dans skapas bit för bit- vi provar att konstruera danser och om man kan se hur någon annans dans är konstruerad?  Material och komplexitet anpassas till de olika åldrarna.
Tänja tid och kröka rum  för 3-12 år: Vi arbetar med tidsbegrepp och förlopp: snabbt-långsamt, uppdelad tid-pågående tid, staccato-legato, egen tid, olika tid samtidigt.  Vi arbetar också med rum: kroppen som rum, rum som kroppen formar, rum flera kroppar kan forma tillsammans, rum i rummet, inre rum m.m. Vi avslutar med frusen tid – eleverna hittar på tablåer på tema olika sorters fotografier som sammansatta bildar korta danser.

Orkestermusik för de yngsta, dvs förskola och lågstadiet. Vårt fokus är att uppleva stor musik och vi lyssnar på, samtalar om, samt  dansar till orkestermusik och barnen skapar även egna rörelser och ljud – solo och som ensemble.

Vi arbetar gärna fram skapande skola projekt anpassade till skolans resurser och elevernas behov.

 

VERKSTÄDER

Vi erbjuder verkstäder för olika åldrar på olika teman, främst i relation till våra föreställningar men vi kan även anpassa till speciellt tema, upplägg, sammanhang samt elevernas olika möjligheter.

 

EGEN KONSTNÄRLIG FORSKNING

2015   Mörk materia projekt

Genom startstöd för Kulturbryggan gör vi ett Mörk materia projekt under hösten 2015 och dyker in i det oförklarade och okända under några veckor. Koreograf och 4 dansare undersöker logik, slutledning och vad mötet/krocken mellan tankestrukturer från partikelfysik och koreografi kan utvecklas till….

2014  Curated visit på CERN i Genéve

Genom stöd från Konstnärsnämnden kunde Christina Tingskog tillbringa en vecka på forskningscentret CERN, världens största partikelfysiklaboratorium i maj 2014 och under en curated visit få möta och samtala med fysiker, besöka acceleratorer, detektorer och forskarseminarier för astrofysiker från världens alla hörn,  samt en period med  för egen forskning inför arbete med föreställningar för ung publik med teman hämtade från astropartikelfysik .

2009  Rörelsens väg; forskningsprojekt om kommunikation av koreografiska idéer och visioner

genom stöd från Konstnärsnämnden. Hur överförs en rörelse, idé, vision till en annan person? Projektet genomfördes i samband med repetitionsperiod av PERFECT or Join My Picnic med integrerad ensemble.

2008  Seende projekt med stöd från Konstnärsnämnden.

Samarbete där Christina Tingskog, tonsättare Daniel Nelson, ljusdesigner Thomas Mirstam och dansarna Lina Samuelsson och Moa Westerlund undersökte olika aspekter av perception genom rörelse, projektioner, ljus och ljud. Daniel Nelson komponerade musik på temat genom stöd från Kulturrådet.

 

Bakgrundsfotot på the Large Hadron Collider togs av Christina Tingskog under CERN-besöket.