about us

UNDER KONSTRUKTION

Ett flerårigt projekt med möten, verkstäder, föreställningar och lokala satellitprojekt.

 

VÄLKOMNA till
UNDER KONSTRUKTION  för 9-16 år visas 9-10 april kl 12:30 o kl 14 på Danscentrum Stockholm.
Målgrupp även särskoleklasser.
För fribiljetter mejla info.tingskog@mac.com

UNDER KONSTRUKTION  –  ett interaktivt föreställningsprojekt med premiär 2018.
Vi startade med en undersökningsperiod under ett residens på Dieselverkstaden i Nacka i december 2017.
I februari 2018 fortsatte vi de spännande repetitionerna – de medverkande är Robin Ivarsson, Therese Persson och Maria Påhls. Musiken kommer från olika genrer och tidsepoker. Vi undersöker hur vi associerar och förutsätter…. Hur vi konstruerar och skapar sammanhang och betydelser.  Kan vi prata och dansa med ord och teckenspråkstecken och rörelser? Vad är vanligt och vad är ovanligt? Dansarna provar, leker och dansar med vardagliga ting på olika sätt, förslag och delaktighet från publiken är välkommen. Det är lekfullt, humoristiskt, poetiskt och lite knasigt. Delar av föreställningen kommer att skapas kollektivt med publiken för att spegla publikens och våra egna sätt att relatera till normer och förväntningar. I föreställningsstrukturen ingår gästscener för att ge plats för fler scenaktörer; professionella och/eller elever.  Projektet riktar sig till elever 9 -16 år och anpassas till ålder och möjligheter  Tanken är att ha roligt i ett upptäckande av hur en själv och andra tänker, dvs bejakande och kreativt.
PROJEKTET  består dels av lokala flexibla satellitprojekt som kan bestå av verkstäder eller längre projekt med tex en scenisk presentation som avslutning, dels produktionen av den professionella dansföreställningen UNDER KONSTRUKTION.

 

Det normkreativa projektet Trygga rum för fria tankar har flerårigt stöd från Stockholms stad och Stockholms läns landsting samt även stöd från Statens Kulturråd 2018.

Några repetitionsbilder med Therese, Maria och Robin tagna i ccap:s och Danscentrum Stockholms studior.
Foto: Christina Tingskog

UnderKonstruktion-Rut9

UnderKonstruktion-Rut6

 

UnderKonstruktion-Rut5

UnderKonstruktion-Rut7

UnderKonstruktion-Rut8

UnderKonstruktion-Rut4

UnderKonstruktion-Rut3

UnderKonstruktion-TMR2

DSC_0161

UnderKonstruktion-TMR

DSC_0179

UnderKonstruktion-TR1

 

FAKTA

Spellängd 55-60 min
inkl publiksamtal/interaktion.
För årskurs 4-9.