about us

UNDER KONSTRUKTION

Ett flerårigt projekt med möten, verkstäder, föreställningar och lokala satellitprojekt.

UNDER KONSTRUKTION  –  ett interaktivt föreställningsprojekt med premiär våren 2018.
Vi startade med en undersökningsperiod under ett residens på Dieselverkstaden i Nacka i december 2017.
.I februari 2018 fortsätter vi de spännande repetitionerna – de medverkande är Robin Ivarsson, Therese Persson och Maria Påhls. Musiken kommer från olika genrer och tidsepoker. Vi undersöker hur vi associerar och förutsätter…. Hur vi konstruerar och skapar sammanhang och betydelser. Det är lekfullt, humoristiskt, poetiskt och lite knasigt.

Delar av föreställningen kommer att skapas kollektivt med publiken för att spegla publikens och våra egna sätt att relatera till normer och förväntningar. I föreställningsstrukturen ingår gästscener för att ge plats för fler scenaktörer; professionella och/eller elever.  Projektet riktar sig till elever 8-16 år och anpassas till ålder och möjligheter  Tanken är att ha roligt i ett upptäckande av hur en själv och andra tänker, dvs bejakande och kreativt.
PROJEKTET  består dels av lokala flexibla satellitprojekt som kan bestå av verkstäder eller längre projekt med tex en scenisk presentation som avslutning, dels produktionen av den professionella dansföreställningen UNDER KONSTRUKTION.

Vi möter gärna elevgrupper under arbetet –  är ni intresserade hör av er så kan vi bjuda in er för att under en timme arbeta med oss i studion och prova material, se små avsnitt och diskutera med oss. Ni är mycket välkomna med era elever.

Det normkreativa projektet Trygga rum för fria tankar har flerårigt stöd från Stockholms stad och Stockholms läns landsting samt även stöd från Statens Kulturråd 2018.

Några repetitionsbilder med Therese, Maria och Robin.
Foto: Christina Tingskog

UnderKonstruktion-TR2

UnderKonstruktion-TMR2

UnderKonstruktion-TM1

DSC_0161

UnderKonstruktion-TMR

DSC_0179

UnderKonstruktion-TR1