about us

UNDER KONSTRUKTION

Ett flerårigt projekt med möten, verkstäder, föreställningar och lokala satellitprojekt.

 

VÄLKOMNA till
UNDER KONSTRUKTION  för grundskolan årskurs 2-8 samt särskolan inkl särgymnasiet. Halva föreställningen är interaktiv, dvs sker i samspel med den unga publiken som både ger förslag till dansarna och själva medverkar tillsammans med dansarna. Varje person väljer själv hur och i vilken utsträckning de vill interagera. Formatet gör föreställningen flexibel och anpassas därmed till olika publikgrupper o åldrar.
Medverkande: Sosso Harryson, Robin Ivarsson och Therese Persson

 

Bokas genom Kulan, en skolklass per föreställning, max 30 elever. Biljettpris 100 kr/elev inklusive Kulanpremien,dvs 50 kr per elev för skolan
För info mejla info.tingskog@mac.com

 

UNDER KONSTRUKTION  –  ett interaktivt föreställningsprojekt med premiär 2018.
Vi startade med en undersökningsperiod under ett residens på Dieselverkstaden i Nacka i december 2017.
I februari 2018 fortsatte vi de spännande repetitionerna. Musiken kommer från olika genrer och tidsepoker. Vi undersöker hur vi associerar och förutsätter…. Hur vi konstruerar och skapar sammanhang och betydelser.  Kan vi prata och dansa med ord och teckenspråkstecken och rörelser? Vad är vanligt och vad är ovanligt? Dansarna provar, leker och dansar med vardagliga ting på olika sätt, förslag och delaktighet från publiken är välkommen. Det är lekfullt, humoristiskt, poetiskt och lite knasigt. Delar av föreställningen kommer att skapas kollektivt med publiken för att spegla publikens och våra egna sätt att relatera till normer och förväntningar. I föreställningsstrukturen ingår gästscener för att ge plats för fler scenaktörer; professionella och/eller elever.  Projektet riktar sig till elever 9 -16 år och anpassas till ålder och möjligheter  Tanken är att ha roligt i ett upptäckande av hur en själv och andra tänker, dvs bejakande och kreativt.
PROJEKTET  består dels av lokala flexibla satellitprojekt som kan bestå av verkstäder eller längre projekt med tex en scenisk presentation som avslutning, dels produktionen av den professionella dansföreställningen UNDER KONSTRUKTION.

 

Det normkreativa projektet Trygga rum för fria tankar har flerårigt stöd från Stockholms stad och Stockholms läns landsting samt även stöd från Statens Kulturråd 2018.

Några repetitionsfoton på  Therese Persson, Sosso Harryson, Maria Påhls och Robin Ivarsson tagna i ccap:s och Danscentrum Stockholms studior.

Foto: Christina Tingskog

Under Konstruktion-foto-S

UnderKonstruktion-Rut6

UnderKonstruktion-Rut5

UnderKonstruktion-Rut7

UnderKonstruktion-Rut4

Under Konstruktion-foto-S-R2

UnderKonstruktion-Rut8

 

UnderKonstruktion-Rut3

 

DSC_0161

UnderKonstruktion-TMR

DSC_0179

UnderKonstruktion-TR1

 

FAKTA

Spellängd 60 min varav 30 min interaktion o verkstad med eleverna
Förberedelsetid/rivtid: 2 tim/30 min
Målgrupp:  årskurs 2-8 samt särgrundskola och särgymnasium
Maxpublik: 30 elever (1 klass)
Spelplats: olika lokaler möjliga, studio, scen, mm,
Spelyta: 6 m djup 10 m bredd, helst 4 m takhöjd
Teknik: arrangören tillhandahåller musikanläggning o stolar till eleverna
Pris: 1:a förest/dag o lokal 9000kr, resor, trakt o logi tillkommer,
2:a förest/dag o lokal: 7500 kr